תקנון חדר כושר:

 • יש להישמע להוראות המאמנים.

 

 • המנויים מתבקשים לשמור על כללי התנהגות נאותה  ולשמור על הניקיון . הכניסה בבגדי ונעלי ספורט חובה!!

 

 • יש לדווח לצוות המדריכים על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.

 

 • השימוש במגבת אישית הינו חובה. יש לפרוס את המגבת על המכשיר לפני השימוש. אין להשאיר מגבת על המכשירים בסיום התרגיל.

 

 • אין להכניס לשטח חדר הכושר דברי מאכל ו/או שתיה (למעט בקבוק מים אישי).

 

 • יש לשמור על הציוד ולהחזירו למקומו.

 

 • חל איסור על שימוש בציוד אימון שלא שייך לחדר הכושר מסיבות בטיחות.

 

 • הכנסת בעלי חיים לחדר הכושר אסורה.

 

 • הפעילות בחדר הכושר תבוצע על פי הוראות המדריכים בלבד! כל פעילות שתבוצע אחרת  - אסורה- ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן/ת.

 

 • יש לדווח לצוות המדריכים על כל פציעה ו/או אירוע בריאותי המתרחש במהלך האימון.

 

 • חפצים אישיים באחריות המנוי!  ההנהלה אינה אחראית על אובדן ו/או גניבה בשטח המועדון או מחוץ למועדון.

 

 • מומלץ למתאמנים חדשים לפנות לצוות המדריכים לקבלת הסבר על אופן השימוש במכשירים ובניית תוכנית אימון.

 

 • מנוי/ה שלא יחדש/תחדש את המנוי שלו/ה במועד – תופסק פעילותו/ה לאלתר.

 

 • להנהלה זכות להפסיק פעילותו של מנוי בחדר הכושר אם יהווה סיכון לעצמו, לאחרים, לרכוש חדר הכושר או מכל סיבה אחרת – ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 • שעות הפעילות של חדר הכושר הינן השעות המופיעות על לוחות המודעות ובפירסומים השונים למעט ימי חג ושבתון עליהם תבוא הודעה מוקדמת.
TOP